Topdom
Dol pri Ljubljani 28/b
DOL PRI LJUBLJANI
1262
Slovenija
info@topdom.si

 

Pojavi v ostrešju

 

 

Kondenzacija

 

Kondenzacija je naraven pojav, saj je v zraku določena količina vode, ki na prehodu iz toplega zraka na mrzlo podlago kondenzira (se utekočini). Zaradi tega se kapljice vode naberejo na spodnji strani kritine, kar brez ustreznega odvodnjavanja vlaži in namaka tako konstrukcijo strehe kot izolacijo.


Vlažna izolacija ima občutno manjšo toplotno upornost in ne opravlja svoje funkcije, na mokri leseni konstrukciji pa se pojavljajo lesna goba, plesni in trohnenje, kar ni niti dobro niti zdravo za bivanje.

 

 

Zračni kanal

 

Zaradi kondenzacije je izredno pomembna vgradnja ti. zračnega kanala, katerega funkcija je prezračevanje, sušenje in hlajenje spodnje strani kritine. Za optimalen zračni vlek je potrebno poskrbeti za zadosten presek vstopa zraka v kapu in izstop zraka v slemenu in zračnikih, vgrajenih pod slemenom.

 

Pod zračnim kanalom se nahaja sekundarna kritina, katere naloga je prepuščanje vlage iz izolacije v zračni kanal in hkrati preprečevanje vdora kondenza ali, v primeru poškodbe kritine, padavin v izolacijo.

 

Sekundarne kritine poznamo v obliki paroprepustnih strešnih folij ali vodoneprepustnih termoizolacijskih plošč. Priporočilo za presek zračnega kanala v slemenu je minimalno 0,05 odstotkov površine strehe, v sami strešini minimalno 2 cm, oziroma presek več kot 200 cm2 na tekoči meter. V kapu pa mora biti prerez prav tako najmanj 200 cm2 na tekoči meter oziroma več kot 0,2 odstotka na površino strehe. Zračni kanal mora biti v kapu zaščiten s prezračevalnim trakom in kapno rešetko (grabljami), na zgornji strani pa prek kritine s slemensko-grebenskimi trakovi.

Vprašajte nas