Topdom
Dol pri Ljubljani 28/b
DOL PRI LJUBLJANI
1262
Slovenija
info@topdom.si

Bogate izkušnje za lepši dom

1947   V Ljubljani sta bili ustanovljeni trgovsko podjetje Kurivo prodaja in trgovsko podjetje Kurivo. Glavni predmet poslovanja podjetij je bila nabava in prodaja vseh vrst kuriva, gradbenega materiala ter lesa in lesnih izdelkov. Podjetji sta imeli prodajna mesta, poslovalnice ter skladišča v številnih krajih nekdanje Jugoslavije.
     
1976   Podjetji sta se združili v podjetje Veletrgovina Kurivoprodaja, predmet poslovanja je ostal enak kot do tedaj.
     
1991   Podjetje se je odločilo spremeniti ime v Center Ljubljana, saj se je predmet poslovanja v predhodnih letih tako spreminjal in dopolnjeval, da prejšnje ime ni več odražalo značaja podjetja.
     
1994   Šest zasebnih podjetij – Sam, Dom Trade, Keros, MFM Intarzija, PCK, SBS Trgovina – se je kapitalsko povezalo v namen skupnega nastopanja na tržišču ustanovilo Mrežo Trading d.o.o. V naslednjih letih se ji pridruži še 8 novih družbenikov.
     
2000   Mreža Trading d.o.o. postane večinski lastnik Centra Ljubljane d.d.
     
2001   Začne se proces združevanja obeh podjetij. Center Ljubljana se proti koncu leta preimenuje v TOPDOM d.d.
     
2003   Mreža Trading d.o.o. se preimenuje v TOPDOM trgovino d.o.o. Krovno podjetje TOPDOM d.d. je skupaj z 12 solastniki podjetja TOPDOM trgovina d.o.o. oblikovalo skupino TOPDOM . S tem je skupina podjetij skupnemu nastopu na nabavnem trgu dodala še pomembnejši skupni nastop na prodajnem trgu. Začne se proces poenotenja celostne grafične podobe članov skupine TOPDOM .
     
2005   Skupina TOPDOM se z ustanovitvijo podjetij v Bosni in Hercegovini ter Srbiji razširi na področje južne Evrope.
     
2006   Skupina TOPDOM postane članica največjega evropskega združenja trgovcev z gradbenim materialom, železnino in sanitarno opremo, imenovanega EURO-MAT.
     
2008   V Dolu pri Ljubljani je zrasel nov poslovno-logistični center TOPDOM , katerega namen je boljša oskrba članov skupine TOPDOM ter njenih kupcev.
     
2009   Skupina TOPDOM se je povečala za še eno prodajno mesto, Trgovino TOPDOM v Tuzli.
     
2011   Po izstopu največjega člana je skupina TOPDOM lahko izpeljala organizacijsko posodobitev ter izboljšala vodenje in delovanje celotne skupine. Podjetje TOPDOM , ki je v skupini zadolženo za nabavo in veleprodajo, je z nakupom poslovalnic v Novem mestu, Metliki in Škocjanu svoj obseg poslovanja razširilo še na maloprodajo. V Kranju je odprto nov gradbeni center - Dom Trade, PE Kranj.
     
2012   Skupina TOPDOM nadaljuje s širitvijo: odprta sta dva nova gradbena centra - Polje Maribor in Obnova Črnuče.
     
2013   TOPDOM Novo mesto se preseli na novo lokacijo v Novem mestu. Nov, sodobnejši in večji prodajni center prebivalcem Novega mesta in okolice omogoči boljšo in razširjeno ponudbo kakovostnih izdelkov za gradnjo, obnovo in dom.
     
2014   Leto 2014 poteka v znamenju pomembnega jubileja - 20. letnice delovanja skupine Topdom. 
     
2016
  Prodajni program Skupine Topdom je z odprtjem prodajnega mesta Kurivo Gorica, PE Lucija na voljo tudi kupcem na Obali.
     
2018   S pristopom podjetja Elektro Okrogelnik, PE TEhno center, pod okrilje Topdoma, se nadaljuje rast števila prodajnih mest s Topdomovo celovito ponudbo za gradnjo in dom. 

 

Vprašajte nas